Hva er sesongens jevnhet og hvorfor er det viktig?