Fungerer et Solatube dagslyssystem i kalde klimaer og i nordlige breddegrader?