Er det en måte å slå av eller blokkere et Solatube dagslyssystem?